HULUMTIMI I KËNAQSHMËRISË SË KONSUMATORËVE PËR PERIUDHËN JANAR-DHJETOR 2016 NË ZONËN E SHËRBIMIT TË CILËN E MBULON KRU ”HIDROREGJIONI JUGOR” SH.A.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *