Sherbimet Biznesit

D&D BusinessSupportCenter, përkrahë ndërmarrësit e rinj dhe ata ekzistues, përmes ofrimit të trajnimeve, konsulencës, mentorimit, analizave dhe hulumtime në fusha të ndryshme, përfshirë dhe pa u kufizuar në …Lexo me shume

Shërbime Profesionale

D&D BusinessSupportCenter ndihmon në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik dhe social të vendit, duke ju ofruar mbështetje institucioneve qeveritare dhe jo-qeveritare përmes konsulencës në …Lexo me shume

Facebook Pagelike Widget

Postimet e Fundit


FTESË PËR TRAJNIME

Jan 07 2021
stafiddbsc

FTESË PËR APLIKIM Në kuadër të projektit për rritjen e punësimit të të rinjve të papunë afatgjatë dhe përfituesve të skemave sociale, i financuar nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, D&D Business Support Center, ofron mundësi trajnimi falas për zhvillimin e shkathtësive për qasje në tregun e punës, duke përfshirë modulet si: 1. Kërkesat

Lexo me shume

FTESË PËR TRAJNIME NË NDËRMARRËSI DIGJITALE

Jul 15 2020
stafiddbsc

THIRRJE PËR APLIKIM D&D Business Support Center, ofron trajnime falas në fushën e Ndërmarrësisë Digjitale dhe Planit të Biznesit, për të rinjtë e grup moshës 18-24 vjeç, nga komunat: Prishtinë, Mitrovicë dhe Podujevë. Projekti financohet nga Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit. Më gjerësisht, modulet e këtij trajnimi përfshijnë: 1. Gjenerimi i idesë së biznesit,

Lexo me shume

FTESË PËR APLIKIM PËR TRAJNIME

Dec 05 2019
stafiddbsc

FTESË PËR APLIKIM Në kuadër të projektit për rritjen e punësimit të rinjve të papunë afatgjatë dhe përfituesve të skemave sociale, i financuar nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, D&D Business Support Center, ofron mundësi trajnimi falas për soft skills, (për përgatitje të CV-së dhe letrës motivuese, përgatitje për intervistë të punës dhe fusha

Lexo me shume

Ballina