JOB VACANCY

Aug 20 2019
stafiddbsc

D&D Business Support Center, is seeking to fill 7 open vacancy positions, by promoting a challenging working environment as well as career advancement opportunities. Open positions: » 1. Social Media Officer (1 position) » 2. Business Consultant (2 positions) » 3. Project Officer…

TRAJNIM FALAS PËR NDËRMARRËSI DHE PLAN BIZNESI

May 23 2019
stafiddbsc

Në kuadër të projektit për rritjen e punësimit të rinjve përmes zhvillimit të ndërmarrësisë, i financuar nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, D&D Business Support Center, ofron mundësi trajnimi falas për ndërmarrësi, për të rinjtë ndërmjet moshës 18-24 vjet,…

KONKURS PUNE: KONSULTANT/ E BIZNESI (2 POZITA)

Mar 01 2019
stafiddbsc

D&D Business Support Center hap konkurs për plotësimin e vendeve të lira për punë, duke promovuar ambient sfidues të punës si dhe duke inkurajuar punën ekipore, me qëllim rritjen e produktivitetit dhe krijimin e energjisë pozitive në vendin e punës.  POZITA:…

KONKURS PUNE: ZYRTAR/ E PËR PROJEKTE (2 POZITA)

Mar 01 2019
stafiddbsc

D&D Business Support Center hap konkurs për plotësimin e vendeve të lira për punë, duke promovuar ambient sfidues të punës si dhe duke inkurajuar punën ekipore, me qëllim rritjen e produktivitetit dhe krijimin e energjisë pozitive në vendin e punës. POZITA: ZYRTAR/…

KONKURS PËR PRAKTIKANT/ E (4 POZITA)

Mar 01 2019
stafiddbsc

D&D Business Support Center, ofron mundësi punësimi për punë praktike për periudhë 3 mujore. Kandidatët e përzgjedhur mund të punësohen me kontratë të rregullt pune nëse tregohen të suksesshëm gjatë periudhës praktike. Praktika do të realizohet në shërbimet si në…