AL  EN

Konkurs për Projekt Asistent  

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________

FTESË PËR APLIKIM 

 Trajnime falas për Ndërmarrësi

 D&D Business Support Center  ofron mundësi trajnimi falas për  ndërmarrësisë, duke përfshi modulet si:

  • Hyrje në Ndërmarrësi,
  • Biznes Plan,
  • Marketing,
  • Planifikim Financiar.

Nga ky projekt do të përfitojnë 200 përfitues nga të gjitha komunat e Republikës së Kosovës, ndërsa trajnimet do të mbahen në 7 qendrat regjionale (Prishtinë, Prizren, Ferizaj, Gjilan, Pejë, Gjakovë, Mitrovicë).

Sesionet e trajnimit do të fillojnë gjatë muajit shkurt 2018 dhe  do të zgjasin 10 ditë. Për datat e sakta dhe adresën ku do realizohen trajnimet, kandidatët e përzgjedhur do të njoftohen me kohë (pas formimit të grupeve).

Trajnimet do të jenë falas për secilin pjesëmarrës, pas përfundimit të trajnimit secili përfitues do të ketë mundësi të pranoj edhe konsulencë individuale (poashtu falas) për themelim apo zgjerim biznesi nga konsulentët e D&D Business Support Center. Gjatë trajnimit dhe shërbimeve të konsulencës,  përfituesit  do të kenë mundësinë të zhvillojnë një plan  biznesi  për ta jetësuar idenë e tyre në biznes.

Përparësi për të përfituar nga ky projekt do të kenë: të riatdhesuarit, të rinjtë, femrat, komunitet pakicë dhe grupet e tjera të margjinializuara.

 

Kriteret për aplikim:

  • Aplikuesi duhet të jetë qytetar i republikës së Kosovës, si dhe të ketë ide kreative dhe të realizueshme për biznes
  • Të posedojë dokument valid identifikues të Republikës së Kosovës;
  • Të jetë mbi moshën 18;

 

Afati i fundit për aplikim:  27/ Janar/ 2018!

Aplikimin mund ta bëni online duke klikuar në butonin më poshtë:

 

 


 

 

 

D&D shpallë Konkurs për pozitën: Konsultant-Biznesi-Peje

Afati i fundit për aplikim, 18, Dhjetor, 2017!

 

 

 

 

 


 

D&D shpallë 3 vende të lira pune, shfleto konkurset si më poshtë!

   

 Konsulent biznesi

 Zyrtar për projekte

Praktikant

Aplikimi  mund të bëhet përmes dërgimit të  CV-së  dhe një   letër motivimi, në E-mail adresën: jobs@dd-bsc.com

Afati i fundit për aplikim 22/Tetor/2017


 

20180319_Raporti_KMDK

20180320_Raport_KRU_Hidroregjioni_Jugor