Sherbimet Biznesit

D&D BusinessSupportCenter, përkrahë ndërmarrësit e rinj dhe ata ekzistues, përmes ofrimit të trajnimeve, konsulencës, mentorimit, analizave dhe hulumtime në fusha të ndryshme, përfshirë dhe pa u kufizuar në …Lexo me shume

Shërbime Profesionale

D&D BusinessSupportCenter ndihmon në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik dhe social të vendit, duke ju ofruar mbështetje institucioneve qeveritare dhe jo-qeveritare përmes konsulencës në …Lexo me shume

Facebook Pagelike Widget

Postimet e Fundit


KONKURS PUNE: KONSULTANT/ E BIZNESI

Mar 01 2019
stafiddbsc

D&D Business Support Center hap konkurs për plotësimin e vendeve të lira për punë, duke promovuar ambient sfidues të punës si dhe duke inkurajuar punën ekipore, me qëllim rritjen e produktivitetit dhe krijimin e energjisë pozitive në vendin e punës.  POZITA: KONSULTANT/ E BIZNESI Përmbledhja e detyrave dhe përgjegjësive: » Angazhohet direkt në menaxhim dhe koordinim

Lexo me shume

KONKURS PUNE: ZYRTAR/ E PËR PROJEKTE

Mar 01 2019
stafiddbsc

D&D Business Support Center hap konkurs për plotësimin e vendeve të lira për punë, duke promovuar ambient sfidues të punës si dhe duke inkurajuar punën ekipore, me qëllim rritjen e produktivitetit dhe krijimin e energjisë pozitive në vendin e punës. POZITA: ZYRTAR/ E PËR PROJEKTE Kualifikimet minimale: » Të paktën diplomë universitare në fushën e  biznesit ose

Lexo me shume

KONKURS PËR PRAKTIKANT/ E (INTERNSHIP)

Mar 01 2019
stafiddbsc

D&D Business Support Center, ofron mundësi punësimi për punë praktike për periudhë 3 mujore. Kandidatët e përzgjedhur mund të punësohen me kontratë të rregullt pune nëse tregohen të suksesshëm gjatë periudhës praktike. Praktika do të realizohet në shërbimet si në vijim: » Menaxhimi i portofoleve të klientëve të organizatës; » Krijimi dhe mirëmbajtja e bazës

Lexo me shume

Ballina