Sherbimet Biznesit

D&D BusinessSupportCenter, përkrahë ndërmarrësit e rinj dhe ata ekzistues, përmes ofrimit të trajnimeve, konsulencës, mentorimit, analizave dhe hulumtime në fusha të ndryshme, përfshirë dhe pa u kufizuar në …Lexo me shume

Shërbime Profesionale

D&D BusinessSupportCenter ndihmon në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik dhe social të vendit, duke ju ofruar mbështetje institucioneve qeveritare dhe jo-qeveritare përmes konsulencës në …Lexo me shume

Facebook Pagelike Widget

Postimet e Fundit


TRAJNIM FALAS PËR NDËRMARRËSI DHE PLAN BIZNESI

May 23 2019
stafiddbsc

Në kuadër të projektit për rritjen e punësimit të rinjve përmes zhvillimit të ndërmarrësisë, i financuar nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, D&D Business Support Center, ofron mundësi trajnimi falas për ndërmarrësi, për të rinjtë ndërmjet moshës 18-24 vjet, duke përfshirë modulet si: Hyrje në ndërmarrësi, Plan biznesi, Marketing dhe Planifikim financiar. Nga ky

Lexo me shume

KONKURS PUNE: KONSULTANT/ E BIZNESI (2 POZITA)

Mar 01 2019
stafiddbsc

D&D Business Support Center hap konkurs për plotësimin e vendeve të lira për punë, duke promovuar ambient sfidues të punës si dhe duke inkurajuar punën ekipore, me qëllim rritjen e produktivitetit dhe krijimin e energjisë pozitive në vendin e punës.  POZITA: KONSULTANT/ E BIZNESI (2 POZITA) Përmbledhja e detyrave dhe përgjegjësive: » Angazhohet direkt në menaxhim

Lexo me shume

KONKURS PUNE: ZYRTAR/ E PËR PROJEKTE (2 POZITA)

Mar 01 2019
stafiddbsc

D&D Business Support Center hap konkurs për plotësimin e vendeve të lira për punë, duke promovuar ambient sfidues të punës si dhe duke inkurajuar punën ekipore, me qëllim rritjen e produktivitetit dhe krijimin e energjisë pozitive në vendin e punës. POZITA: ZYRTAR/ E PËR PROJEKTE (2 POZITA) Kualifikimet minimale: » Të paktën diplomë universitare në fushën e 

Lexo me shume

Ballina